Inddannelses Ambassadør


Vores tilgang til koppen, sindet og sjælen er en holistisk tænkning der reparerer celler og skaber en helhedsforståelse for vores eget menneske. Og børnene kan det her, og de har adgang til deres fantasi og intuition, meget nemmere end voksne. Samtidig kan vi give dem redskaber til at være i verden, helt som de er, uden at blive "bange" for energi eller at være anderledes.

Vi underviser i inddannelse til børn, og voksne i institutioner og på skoler.

Bliv inddannelses Ambassadør i din organisation. At få viden og læring om energi på det interne og eksterne plan, kan skabe trivsel i hele organisationen. Vi inddrager børnene og de unge, så de selv får redskaberne, på den måde implementeres det lettere og bliver anvendt - for ellers har det ingen værdi.

Inddannelse handler ikke blot om trivsel, men generelt om at være sin egen guide, og at kunne mærke efter. Den viden og de værktøjer der hører med til programmet kan nemt implementeres til nye ambassadører, og dermed hele tiden sørge for, at organisationen har opdatererede personer for energetisk adfærd og kultur. Vi øver teknikker, metoder sammen med viden omkring energi. Dertil at kunne spotte ubalancer i et rum eller hos en person, hvortil man hurtigt kan iværksætte en "RECEPT" - noget vi GØR, for at balancere spontant og effektivt. Dette betyder at man opretholder en god frekvens i hinandens energi, og det er der forskningsmæssigt evidens for, helbreder og skaber sundhed. Så man hjælper ikke bare sig selv, men hele gruppen.

Det foregår på følgende måde

Vi ankommer med teamet, og tager udgangspunkt i en gruppe af mennesker, som alle er en del af workshoppen. På en skoleeller institution kan det være i dagtimerne sammen med elever som udgangspunkt og med undervisere der alle ender med at være Inddannelses Ambassadører på stedet. Dermed har man også den depeche til at videregive den viden og de værktøjer, som der øves og arbejdes med. Vi tager udgangspunkt i den værktøjskasse vi medbringer, som indeholder nogle forskellige remedier, som efterfølgende får lov at blive, og som så kan implementeres og tages i brug i en helhedstanke - adfærdsændring - menneskeforståelse på stedet. Vi har sammensat et program, som indeholder både øvelser, undervisning, "lege" og som efterfølgende følges op af cases.

I FÅR ADGANG TIL:
  • VÆRKTØJSKASSE
  • MATERIALE
  • VIDEN OM INDDANNELSE
  • VORES KOMPETENCER
  • HOTLINE
  • SUPERVISION

EN DAG MED INDDANNELSE
& EN KASSE MED VÆRKTØJER

  • 1 dag på mellem 5-6 timer med indlagt pause
  • Supervision efter 1, 3 og 6 mdr. (online)
  • Hotline kun til Inddannelses Ambassadør organisationer
  • Mulighed for tilkøb af opfølgning
Vi kommer med hele pakken og sørger for at have en hel kasse med af forskellige værktøjer, lige til at implementere i hverdagen. Og i har altid adgang til vores ekspertise. Vi vil følge op på dagen, men henholdsvis supervision og en hotline. Kassen beholder i, og kan få den ud og arbejde i alle kroge af organisationen. 

SAMLET PRIS KR. 33.300,- 

Ekskl. moms - og der er kørselstillæg til ikke brofaste øer.

HVORFOR INDDANNELSE?

Vi vil meget gerne arbejde med at ændre opfattelsen af måden vi som mennesker lærer på eller bruger os selv på, er nok mere korrekt. Vi ved at der er de her forskellige indlæringsformer, og at vi som mennesker er nogle forskellige personlighedstyper. Og selvom vi har viden omkring alt dette og viljen til at ændre på det - så er det oftes ikke så nemt at implementere i hverdagen.

Så hvad mangler der? Men hvad med, at den enkelte SELV tog ansvar for sig selv? At den enkelte kunne varetage sit eget helhedbillede, og dermed nemmere sætte sig selv i spil? Det kan et menneske KUN, hvis mennesket har adgang til den indre viden, og iøvrigt har nogle mønstre og rutiner som er implementerbare tilgængeligt. Dette gælder voksne såvel som for børn og unge - og helt uanfægtet af faggruppe eller status. Vi har dertil det frie valg, om vi vil bruge det ansvar til noget, eller vælge at lade andre fortolke eller skubbe til vores overbevisninger og dermed have indflydelse på vores selvopfattelse. Alt er læring omkring os, opgaver, udfordringer, drømme der knuses eller går i opfyldelse, og vores det er klart nemmest at kunne give skylden til andre for vores fiasko og dermed måske gå glip af en lykkesrus af at lykkedes, fordi vores angst for at falde igennem har så stor power i vores "HVAD NU HVIS...." hjerne. Den vil vi gerne udfordre - og komme med nogle redskaber til at spotte HVORFOR vi gør, som vi gør og måske giver det et klarsyn over, HVAD vi så selv kan sætte i stedet for, hvis vi vil tage ansvar for vores egen livsvej!

Hvad betyder indannelse

Inddannelse betyder at vide, genkende og leve efter sin essens og kerne. At kunne kendeforskel på energier og samtidig at kunne løfte egen energi men også andres. Du vil være en af dem i flokken der kan balancerer andre end dig selv, og samtidig give fif og input til at flytte fokus samt at spotte helheden. Dette kan implementeres i et miljø internt i den enkelte, men også i en situation eller et eksternt miljø.

Vores viden

Herunder er der bla to links til studier som vi har arbejder ud fra, som tillæg til vores uddannelser og erfaringer som bla. indeholder zoneterapi, healing, clairvoyance, performance og diverse pædagogiske kurser. Tilgangen er evidensbaseret og derfor med til at understøtte den her form for holistisk perspektiv og læring. Tryk på de runde logoer og læs mere om de metoder og viden der ligger bag.


TILMELD JER HER:

Ønsker i at booke en tid med vores Bealight team, så skriv her og vi vender tilbage til jer.