BEALIGHT SEMINAR

Tilmeld dig vores online fagundevisning eller bestil det til din organisation - vi kommer gerne til jer

Grundviden og læring omkring det fagkompetente område koblet på inddannelse i energi. Ved at koble den viden du allerede har, sammen med den intuitive vinkel, vil du kunne få værktøjer til kobling mellem tillært talent og medfødte evner  - og dermed kan spotte hvornår du kan understøtte situationer, trivsel og miljøer bedst muligt.

Det er som at kunne et ekstra sprog, så du kan kommunikere internt og spotte sammenhænge, men også pejle eksternt, og fornemme omgivelser, personer og situationer. Dernæst at flette al din indre og ydre viden og kompetencer sammen til løsninger og helhed. Alt sammen for et større hele - en ny tid i en ny verden med alle menneskers erfaringer der stilles til rådighed.

Det får du ud af at implementere og inddanne dine medfødte evner og gøre dem brugbare i den virkelige verden, hvor livet leves.

De indre og ydre lag udvikles, tydeliggøres og implementeres. Du lærer at navigere i energi, på alle mulige planer og sammenhænge, hvor Bealight Academys undervisere selv bruger metoderne og værktøjerne i det daglige arbejde, i de fag vi nu engang har uddannet os til.

Det er en vigtig proces i den nye tids måde at arbejde på og gå de her spadestik dybere. Du vil højst sandsynligt opdage, at du får tændt en ild, som ikke er til at slukke igen - en livsgnist. Det energetiske arbejde er svært vanedannende og stikker tråde ud i alverdens gammel viden, kinesisk medicin samt healingens kraft og det filosofiske felt. Alt sammen for at binde sløjfer på alt det tillærte og medfødte i et hvert menneske. Vi har det alle sammen - de kæreste bruger det, og det er ærgerligt.

Organisationens potentiale

WIN WIN for organisationen der kan øge det intuitive felt markant og fremme det menneskelige, empatiske felt, til gavn for både ansatte og evt. kunder, relationer, elever mv. Ved at få ansatte der er skarpe på energi i situationer, rummet i sig selv, kan det løfte helhed og bruges internt såvel som eksternt.

Personligt outcome:

Du vil få flyttet nogle grænser for, hvordan og på hvilken måde du vil tackle situationer uanset om det er dig personlig eller i situationer. Dit helhedsbillede tager en drejning, og du vil lære at spotte i egen indre energi såvel som i den energi vi påvirkes af.

Vi forventer!

At du tager ansvar for din deltagelse, både over for dig selv, os og dem som også har købt samme seminar. Du har respekt over for forskellighed, at man ikke dømmer og at vi til hver en tid er i vores gode ret til at fjerne forstyrrelser i læringsøjemed.


INDDANELSES FORLØB INDEHOLDER:

 • 4 x seminarer med hvert sit tema som kobles til det fag eller den rolle du har i det daglige på jobbet. ialt 24 timers undervisning.
 • Hvert seminar er 2 x 3 timers LIVE online undervisning på to forskellige dage med mellemrum til træning/øvelser.
 • Materiale til download
 • Deltagelse i Inddannelsesgruppe på Facebook, kun for deltagere af Bealight deltagere til fremtidig sparring.
 • 24/7 adgang til undervisere
 • Bealight Notesbog fremsendes.

Dag 1

Gennemgang af emnet og materiale samt sparring,
spørgsmål tages undervejs

I mellem undervisningsdagene vil der være øvelser og input i et fælles forum. Her arbejdes der på tværs og forummet er frit tilgængeligt med adgang til underviserne.

Dag 2

Mere viden og læring, opfølgning, individuelle spørgsmål og samtale om øvelser, metoder og rutiner. 


DET KAN DU FORVENTE

 • Et unikt intuitivt netværk, der alle blive en del af din Tribe/stamme også i fremtiden.
 • Et super personligt forløb med flere Bealightere
 • Opfølgning på din udviklings- og læringsrejse 
 • Viden om energi til implementering i liv og karriere
 • Værktøjer til at forstå og arbejde med energi
 • Muligheden for at koble faglighed og intuition
 • Mentalt såvel som fysisk trivsel og velvære
 • Indblik i egne evner og hvordan de kan kobles
 • En følelse af at være "hjemme" i sig selv.
 • Du kan spotte sammenhænge og helhed
 • Din intuition bliver skærpet og præcis

PÆDAGOGER · BØRN & UNGE

Børn og unge har mange overbevisninger med hjemmefra, som vi ikke kan ændre, men som kan give os forståelse for adfærd. Den viden og fornemmelse kan give dig, som arbejder med børnene, en tættere relation og dermed mulighed for at vejlede evt. også forældrene. I hverdagen kan energetisk viden støtte det sundhedsmæssige aspekt ved både børn og voksne samt at give indsigter i de sammensætninger og færinger børnene står i. 

MODULER - 2 x 3 timer pr. modul

 • Viden om Stjernebørn - De særlig sensitives udfordringer
 • Hjerte & Hjerte - Kobling og forståelse
 • Intern Energi - Lagrede oplevelser og energi medicin
 • Epigenetik - Overbevisninger i celler og blokeringer

UNDERVISERE

Når du underviser foran en større gruppe er det en fordel at kunne navigerer hele gruppen på plads, samtidig med at du selv har indre og ydre kontrol. Ved at kunne spotte ud i rummet, kan du som underviser bedre håndtere helheden. I det arbejde vil den energetiske spotning kunne give dig som underviser nogle redskaber til at forstå adfærd kontra inder overbevisninger hos den enkelte. Måske har du også stødt på Empath/Stjernebørn som er særligt sensitive og som har særlig brug for grunding og støtte.


MODULER - 2 x 3 timer pr. modul

 • Mønstre & blokeringer - Adfærden afslører vores epigenetik
 • Viden om Stjernebørn - De særlig sensitives udfordringer
 • Kost & frekvenser - Påvirkninger af intern og ekstern energi
 • Mod & performance - Styrkelse af vores power

LEDERE & LEDELSE

Har du ansvar for trivsel og teamwork, kan det være en god ide, at kunne fornemme bagved handlinger og kontekster, og sammenhænge, også i sammensætning af opgaver og teams.Denne sammensætning af undervisning, vil gøre dig i stand til at spotte bagved hændelser og støtte medarbejderne endnu bedre. At kunne skelne mellem ego og sjæl samt fornemme retninger og helhed.

MODULER - 2 x 3 timer pr. modul
 • Hjerte & Hjerte - Kobling og forståelse
 • Sundhed & celler - Intern og ekstern påvirkning på celleplan
 • Stress, smerte & depression - Øvelser og viden om indre arbejde
 • Business kompas - Styrk ego og hjerte til mere indre power

TERAPEUTER

Der er mange former for terapeuter, som har med velvære og mental sundhed at gøre. Ved at kunne mærke bagved eller ind i har du muligheden for at vejlede endnu bedre og derudaf kan nogle konstruktive og blive puf som støtter op om helhed og cellers reaktioner generelt.

MODULER - 2 x 3 timer pr. modu
l
 • Intern energi - Viden om chakra og de gamle kinesiske helbredsmetoder
 • Mental sundhed - Sindet og hjernens magt
 • Mønstre & blokeringer - Adfærden afslører vores epigenetik
 • Healing & aura - De gamle vise vidste noget, som i dag kan omsættes

SUNDHEDSSEKTOR

Arbejder du med personlig pleje, som sosu, sygeplejerske eller på anden måde har en hverdag med mennesker, så har vi sammensat viden der kan kobles med dine fagkompetencer inden for det felt. Du vil få mulighed for at spotte de bagvedliggende årsager og måske kunne "rense" energier samt støtte personernes immune beskyttelse og din egen.

MODULER - 2 x 3 timer pr. modul
 • Healing & aura - De gamle vise vidste noget, som i dag kan omsættes
 • Kost & frekvenser - Påvirkninger af intern og ekstern energi
 • Naturens virkemidler - Urter, hjertehealing og aromaterapi
 • Sundhed & celler - Øvelser og viden om cellers opførsel

PR. PERSON KR. 6.600,- 

GRUPPE UNDERVISNING MIN. 10 PERSONER KR. 55.500,-

Pris er ekskl. moms