OM INDDANNELSE

Bealigt teamet bruger Inddannelse til at give viden og forståelse for vores indre processer, baseret på epigenetik og cellers formåen til at bearbejde gener og vores indre mønstre. Vi tror på, at jo mere viden du har om dig selv, og det menneske du er og gerne vil være, kan du bedre skærme dig selv for unødig støj og samtidig bruge din energi og power bedre og mere målrettet, til dit eget højeste bedste. 

Det kan du bruge det til!

At forstå inddannelse er at  have viden og forståelse for vores krop, sind og sjæl og helheden samtidig med at være i stand til at koble det med vores personlighed og livsgnist. Inddannelse kan noget som uddannelse ikke kan. Det kan arbejde med vores tvivl og vores angst - ofte tror vi at vi er bange for uheld, døden, at miste og alt det der gør livet svært. Og de ting kan vi ikke blive foruden - så HVIS vi er bange for "hvad nu hvis...." så har vi en begrænsning, et mønster som vi kan komme til at putte ned over alle mulige handlinger og drømme i vores liv. Altså begrænses livet - helt unødvendigt. 

De begrænsende tanker lammer vores handlinger i en sådan grad, at det kan ende med at være en total ødelæggelses strategi for vores liv. Men ofte opdager man slet ikke at man "gør" det. For det er sneget sig ind i mange forskellige overbevisninger i årevis og generationer. Det vi giver indblik og forståelse for ved at trække INDDANNELSE ind i en kontekst med læring, er at mange af de her overbevisninger og grundviden i den enkelte, kan have en påvirkning på være tilstedeværelse i skolen, på jobbet, derhjemme, i sengen - ja, kort sagt overalt, og derfor er vi begrænset pr. automatik - hvilket slet ikke er nødvendigt! 

Vi har hver vores erfaringer med fra livet, vores fagkompetencer koblet på og vores intuition til at spotte - og det hele er noget vi vil synliggøre, beskrive og give øvelser til at arbejde med. Når vi begynder at forstå - med vores hjerner, hvad det er vi selv skaber og hvad vi selv blokerer for, kan vi tage bevidste valg og dermed føle os mindre i tvivl og mere empowered. Den indgang og det ansvar man tager for sit eget liv, kan sagtens starte med børnene - og de har en helt anden adgang til at mærke hvad der er rigtigt og forkert for dem - og den indgang er genial til det her inddannelse. Der arbejdes med mange lag af de indre energier og hvordan de kan omsættes til unikke metoder og redskaber for den enkelte. 
Når du selv har arbejdet med energi og kan spotte, fornemme og stole på din intuition, så har det det allerbedste værktøj til at føre og guide andre. For du fornemmer det der ligger bagved en situation eller en opgave. Og med håndgribelige metoder og din viden koblet på dine fagkompetencer, vil du have adgang til voerblikket - kortet med de stibledelinjer til målet. Og det er GULD værd!

Præsentation af teamet

Bealights videndelingsprogrammer sammensættes af Bjarne Dalhøj, Mette Louise Ravn og Birgitte Pliniussen. Samlet dækker vi begreber sind, krop og sjæl og fælles for os alle tre, er at vi har koblet energi på vores kerneopgaver.

Bjarne Dalhøj

Familiekonsulent

Jeg har over 35 års erfaring med familierådgivning og har været med i mange sammenhænge og oplevet lidt af hvert.

Jeg er uddannet pædagog, Kempler familieterapeut og har uddannet mig løbende med teorier, kurser og uddannelser der med tiden er udviklet, men jeg bruger meget mig selv og min intuitive evner i mit arbejde med børn og familier.

Med min bagage, er der ikke noget, som jeg ikke har været en del af, og jeg har værktøjer til at kunne arbejde med både børn og voksne. Jeg er ikke den "trylleformular", der kan fjerne bekymringer og udfordringer, men jeg kan videregive det jeg har erfaret, og finde den bedst mulige løsning sammen med jer som familie eller institution/kommune.

Jeg arbejder ofte med hele familiesystemet, da vi jo alle har en indflydelse på hinanden. Jeg lægger vægt på det positive og forsøger at udbygge dette, da det er på den måde vi får energi og balance i hverdagen. 

www.bjarnedalhoej.dk 

Birgitte Pliniussen

Intuitiv rådgiver & konceptudvikler

Jeg har over 25 års erfaring i at arbejde med børn og unge i grupperinger og enkeltvis. 21 års erfaring som teaterinstruktør og ildsjæl med temaet MOD som overskrift. Derudover arbejdet som rådgivende grafisk designer siden jeg var 20 år. Min styrke er at kunne sparre og videregive viden og læring i kreative konceptudviklinger og menneskelige identiteter og destinationer. Jeg er i stand til at gribe en stemning og føre den i den bedst fordelagtige retning, med alle passagere om bord.

Jeg ejer firmaet Navigazion, og er uddannet grafisk designer, konceptudvikling og clairvoyant medie (klarsyn, hørelse, følelse, kanalisering og afdødekontakt) - og arbejder med potentiale og udvikling samt vidensdeling til virksomheder, personlig udvikling og familier, børn og unge. 

I mit arbejde kobler jeg mine tillærte talenter med min indre vejledning og viden, hvilket giver nogle behagelige relationer og skarpe vejledninger. Energi og min intuition er min guide, som jeg benytter i alle sammenhænge til rådgivning og læring.
www.navigazion.com

Mette Louise Ravn

Zoneterapeut & energetisk healer

Jeg har mange års erfaring i byggebranchen og i den forbindelse arbejdet i et miljø med meget maskulin energi. I de senere åringer har jeg taget uddannelser inden for det sundhedsmæssige område, og kan mestre behandlinger i kroppens signaler i en kobling med det energetiske felt. 

Jeg ejer firmaet MyBalance, hvor jeg er uddannet behandler inden for zoneterapi, healing, massage og energetisk medicin samt holistisk behandling generelt. Jeg arbejder overordnet med energi, hvor helhed er omdrejningspunktet og de forskellige kompetencer er værktøjer til at spotte for den bedste vejledning. 

Sundhed er meget mere end blot træning og kost, min viden om celler og  kroppens reaktioner på følelsesmæssige traumer, kan kobles med vejledning og vi kan arbejde med indre processer i en større sammenhæng.
www.mybalance.dk