SKAL VI LEGE?

Bealight vil hjertens gerne lave co-creation omkring events og arrangementer. Samlet dækker vi begreber krop, sind og sjæl og fælles for os er at vi har koblet energi på vores kerneopgaver.

Bjarne Dalhøj

Familiekonsulent

Jeg har over 35 års erfaring med familierådgivning og har været med i mange sammenhænge og oplevet lidt af hvert.

Jeg er uddannet pædagog, Kempler familieterapeut og har uddannet mig løbende med teorier, kurser og uddannelser der med tiden er udviklet, men jeg bruger meget mig selv og min intuitive evner i mit arbejde med børn og familier.

Med min bagage, er der ikke noget, som jeg ikke har været en del af, og jeg har værktøjer til at kunne arbejde med både børn og voksne. Jeg er ikke den "trylleformular", der kan fjerne bekymringer og udfordringer, men jeg kan videregive det jeg har erfaret, og finde den bedst mulige løsning sammen med jer som familie eller institution/kommune.

Jeg arbejder ofte med hele familiesystemet, da vi jo alle har en indflydelse på hinanden. Jeg lægger vægt på det positive og forsøger at udbygge dette, da det er på den måde vi får energi og balance i hverdagen. 

www.bjarnedalhoej.dk 

Birgitte Pliniussen

Sparring & branding

Jeg har over 25 års erfaring i at arbejde med børn og unge i grupperinger og enkeltvis. 21 års erfaring som teaterinstruktør og ildsjæl med temaet MOD som overskrift. Derudover arbejdet som rådgivende grafisk designer siden jeg var 20 år. Min styrke er at kunne sparre og videregive viden og læring i kreative konceptudviklinger og menneskelige identiteter og destinationer. Jeg er i stand til at gribe en stemning og føre den i den bedst fordelagtige retning, med alle passagere om bord.

Jeg ejer firmaet Navigazion, og er uddannet grafisk designer, konceptudvikling og clairvoyant medie (klarsyn, hørelse, følelse, kanalisering og afdødekontakt) - og arbejder med potentiale og udvikling samt vidensdeling til virksomheder, personlig udvikling og familier, børn og unge. 

Temaet for mine opgaver hedder "Identitet & Destination", Energi og min intuition er min guide og mit værktøj i livet.
www.navigazion.com

Mette Louise Ravn

Zoneterapeut & energetisk healer

Jeg har mange års erfaring i byggebranchen og i den forbindelse arbejdet i et miljø med meget maskulin energi. I de senere åringer har jeg taget uddannelser inden for det sundhedsmæssige område, og kan mestre behandlinger i kroppens signaler i en kobling med det energetiske felt. 

Jeg ejer firmaet MyBalance, hvor jeg er uddannet behandler inden for zoneterapi, healing, massage og energetisk medicin samt holistisk behandling generelt. Jeg arbejder overordnet med energi, hvor helhed er omdrejningspunktet og de forskellige kompetencer er værktøjer til at spotte for den bedste vejledning. 

Sundhed er meget mere end blot træning og kost, min viden om celler og  kroppens reaktioner på følelsesmæssige traumer, kan kobles med vejledning og vi kan arbejde med indre processer i en større sammenhæng.
www.mybalance.dk

Lis Meng

Healer

Jeg er først og fremmest healer. Jeg arbejder med energien i dig og omkring dig og er i stand til at hente informationer herfra, som skal formidles videre til dig. Jeg ser hvem du er, og hjælper dig til at forene din spirituelle side med din fysiske side, så du (gen)skaber balance i dig selv. Jeg ser både børn og vokse, som dem, de er. Relationer mellem mennesker har altid interesseret mig – når jeg ser tilbage på mit liv. Hvad er det der gør, at vi kommer godt ud af det med nogen og mindre godt med andre. Jeg er uddannet pædagog og i det felt arbejdede jeg meget med relationer mellem børnene og hjalp dem til at løse konflikter og sætte ord på deres tanker. Desuden var jeg meget opmærksom på konflikter mellem børn og voksne og den magtbalance, der hersker her. Det gør, at jeg ser på mennesker ud fra, hvordan vi påvirker hinanden energetisk og kan hjælpe med at sætte ord på, hvad der sker både i den enkelte, men også i familien. Healing kommer i mange former og udtryk. Udover, at jeg arbejder med mine hænder og min klarfølelse, så arbejder jeg også med sten, krystaller og klangskåle. Sten og krystaller er blevet mine forlængede arme, når jeg har sessioner. De kommunikerer klart og tydeligt, når de skal inddrages i arbejdet og de fortæller også, hvad de vil den enkelte. Jeg kommunikerer altså med sten og krystaller til gavn for dig. Jeg synes det er et ualmindeligt spændende univers at dykke ind i og underviser derfor også i deres magiske muligheder. Børn er fra deres fødsel helt åbne kanaler og er i balance både spirituelt og fysisk. De ved instinktivt, hvad der er godt og skidt for dem og de kommunikerer klart og tydeligt. Også uden ord. Mit hjerte ligger ubetinget hos børn, da de skal have de bedste vilkår for at vokse og gro med hele deres væsen. Med det sagt, så er vi alle børn af nogen, og derfor skal vi alle have de bedste betingelser. De er os ikke altid givet, men det er aldrig for sent at give os selv den omsorg og opmærksomhed, som vi har brug for, for at komme tilbage i balance.

www.mengsunivers.dk

Lene Vinther

Holistisk energiarbejder

Beskrivende tekst kommer snarligt, tak for din tålmodighed.

www.lenevinther.dk