HVEM ER VI

Bealights videndelingsprogrammer sammensættes af Bjarne Dalhøj, Mette Louise Ravn og Birgitte Pliniussen. Samlet dækker vi begreber sind, krop og sjæl og fælles for os alle tre, er at vi har koblet energi på vores kerneopgaver.

Præsentation af teamet

Bjarne Dalhøj

Familiekonsulent

Jeg har over 35 års erfaring med familierådgivning og har været med i mange sammenhænge og oplevet lidt af hvert.

Jeg er uddannet pædagog, Kempler familieterapeut og har uddannet mig løbende med teorier, kurser og uddannelser der med tiden er udviklet, men jeg bruger meget mig selv og min intuitive evner i mit arbejde med børn og familier.

Med min bagage, er der ikke noget, som jeg ikke har været en del af, og jeg har værktøjer til at kunne arbejde med både børn og voksne. Jeg er ikke den "trylleformular", der kan fjerne bekymringer og udfordringer, men jeg kan videregive det jeg har erfaret, og finde den bedst mulige løsning sammen med jer som familie eller institution/kommune.

Jeg arbejder ofte med hele familiesystemet, da vi jo alle har en indflydelse på hinanden. Jeg lægger vægt på det positive og forsøger at udbygge dette, da det er på den måde vi får energi og balance i hverdagen. 

www.bjarnedalhoej.dk 

Birgitte Pliniussen

Intuitiv mentor & rådgiver

Jeg har over 25 års erfaring i at arbejde med børn og unge i grupperinger og enkeltvis. Derudover arbejdet som rådgivende grafisk designer siden jeg var 20 år. Min styrke er at kunne sparre og videregive viden og læring i kreative konceptudviklinger og menneskelige   identiteter og destinationer. Jeg er i stand til at gribe en stemning og føre den i den bedst fordelagtige retning, med alle passagere om bord.

Jeg ejer firmaet Navigazion, og er uddannet grafisk designer, konceptudvikling og clairvoyant medie (klarsyn, hørelse, følelse, kanalisering og afdødekontakt) - og arbejder med potentiale og udvikling samt vidensdeling til virksomheder, personlig udvikling og familier, børn og unge. 

I mit arbejde kobler jeg mine tillærte talenter med min indre vejledning og viden, hvilket giver nogle behagelige samtaler og skarpe vejledninger. Energi og min intuition er min guide, som jeg benytter i alle sammenhænge.
www.navigazion.com

Mette Louise Ravn

Zoneterapeut & energetisk vejleder

Jeg har mange års erfaring i byggebranchen og i den forbindelse arbejdet i et miljø med meget maskulin energi. I de senere åringer har jeg taget uddannelser inden for det sundhedsmæssige område, og kan mestre behandlinger i kroppens signaler i en kobling med det energetiske felt. 

Jeg ejer firmaet MyBalance, hvor jeg er uddannet behandler inden for zoneterapi, healing, massage og energetisk medicin samt holistisk behandling generelt. Jeg arbejder overordnet med energi, hvor helhed er omdrejningspunktet og de forskellige kompetencer er værktøjer til at spotte for den bedste vejledning. 

Sundhed er meget mere end blot træning og kost, min viden om celler og  kroppens reaktioner på følelsesmæssige traumer, kan kobles med vejledning og vi kan arbejde med indre processer i en større sammenhæng.
www.mybalance.dk


Formål!

Formålet med Bealight Academy er at dele så meget viden ud som muligt omkring vores energetiske metoder og værktøjer. Ved hjælp af forståelse af krop, sind og sjæl og ikke mindst koblingen, kan vi manøvre i flere lag og på den måde med skarp præcision lokalisere mønstre og blokeringer. Vi er særdeles gode til at spotte de sensitive og sårbare personligheder, som ofte fejlagtigt bliver misforstået og tænkt som svage. Vi ser deres styrker og potentiale, og gennem tillid og gode relationer kan vi undervise i at mestre "sproget" - og få  en indre forståelse for de indre og ydre mekanismer vi hele tiden udsættes for. 

Vi tager ud på skoler, kommuner, institutioner, virksomheder, organisationer og fortæller samt underviser begejstret og indlevende om energi som et værktøj. Energi er udefinerbart, så bare fordi du ikke lige kan se det, er det ikke det samme som at det ikke er der. De fleste der har været ramt af stress eller depression, vil kunne nikke genkendende til det faktum, at det er svært at beskrive tilstanden og hvorfor og hvordan - man HAR det bare! Og overskud er der af den grund meget lidt af. 

Vores opgave er at sammensætte inddannelser med konkret undervisning, seminarer og foredrag til selvudvikling og læring og så tilbyder vi et intuitivt familiecenter til private og organisationer.

Børnene og de unge er et helt særligt fokus, for igennem deres løft og trivsel, kan vi hjælpe hele familier med at lande deres dagligdag og udfordringer. Helt konkret handler det om at tænde lys - at spotte vejen til lyset og at hvert individ har nogle helt unikke adgange, som vi kan vejlede i. Og for at være helt ærlige, så er der bare længere vej til den voksne skeptiske hjerne end hos børn og unge. Og når forældrene oplever at deres børn "virker" og lander i sig selv, så er alle muligheder åbne og alle er nu villige til at arbejde med helhed. Tilliden  er igen vores vigtigste del af vores program - og vi har ingen fastlåste moduler eller systemer. Vi  kan spotte ind i både helbred, helhed, traumer, energier på en gang og så bruger vi ellers vores energetiske værktøjer til at reparere. Værktøjer og metoder vil ofte være forskellige fordi personer og organisationer er forskellige.

Når du kontakter os, vil vi have en indledende samtale om opgaven, dernæst sammensætter vi teamets timer og fordeling internt, og vender naturligvis tilbage med en samlet løsning.