HVAD HANDLER DET OM?

Vi tilbyder at udvide paletten af pædagogisk indsigt med vores værktøjer og metoder

Intern indspark af metoder og værktøjer i en pædagogisk, intuitiv og sundhedsmæssig rådgivning, der perspektivere de normer vi kender i dag.


Vi har i mange år arbejdet med en mere intuitiv og energetisk vejledning, som giver nogle anderledes resultater og udfald. Vores håndtering af vejledninger og kommunikation er baseret på de faglige aspekter såvel som de menneskelige. Vi har en særlig evne til at sammensætte relationer med opgaver og den viden vil vi gerne dele og undervise andre vejledere og fagpersoner i. Hvordan kan i jeres hverdag spotte mønstre og blokeringer, på en måde så brugere, klienten eller familien får gavn af det i spotter. Og at det ikke bliver en fixe kultur, hvor facit skal stå på bagsiden. Men en vidensbank, hvor indsigterne kan lande til indre udvikling - dermed læring og kobling på allerede tillærte talenter og erfaring.


Går vi i de samme fodspor?

Hvis vi blot går i hinandens fodspor, kigger vi så overhovet op? Vil vi mon opdage, hvis der er en vej der er nemmere, kortere, flottere? Det er oftest nemmere ikke at tage stilling, men blot gå der, hvor vi ved at her er en sti - en retning..ikk? Hold fast i den tanke, når nu vi vil præsentere en alternativ rute.

Der findes i dag flere pædagogiske værktøjer i den værktøjskasse som kommuner, skoler, institutioner mv. arbejder med, når vi taler om de børn og familier, som ikke lige passer i kassen, eller mistrivsel generelt. Vi vil gerne byde ind med en intuitiv indsats der ikke er baseret på moduler og faste rammer, da mange af de her sager har meget forskellige indgange og dermed også udgange.

Vi underviser i at opfange signaler fra de børn der ”bonner ud” og dem man kalder vi fra nu af, Empaths. Den Intuitive Indsats går ud på at give den pædagogiske værktøjskasse endnu et redskab til de børn som falder uden for det der kaldes normen eller det som plejer at virke. Dette her multitool skal være med til, i kommunalt eller insitutionelt regi at genkende en Empath, kende deres adfærd og følelser og derudfra ville kunne igangsætte en indsats, der tager udfordringen alvorligt, og som guider både barn og familie i at forstå og vejlede en Empath. Familien er meget påvirket af at have et barn der ikke trives, og bliver ofte revet igennem hele møllen af initiativer, men det virker bare ikke, for barnet passer ikke i kassen, og har hverken diagnoser, er doven, kommer fra et hjem med svigt mv. Derfor er man i gang med at stigmatisere en hel familie, og dermed er hjælpen blevet til en kæmpe belastning i stedet en tilsigtet hjælp. Og det var ikke meningen!


Hvad er en EMPATH?

Udspringer af ordet empati: Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted. I empatien føler man sig ind i den anden, i sympatien føler man med den anden.

De får meget ofte af vide at de er FOR SENSITIVE eller FOR FØLELSLADET? De bliver hurtigt drænet for energi, når de er sammen med bestemte mennesker eller sammen med mange mennesker. De ved altid når folk ikke er helt ærlige, eller skjuler noget for dem. De føler sig meget hurtig lidt angste i store forsamlinger, De kan fornemme deres venners/families følelser som, glæde, sig men også smerter og ubehag.

Empaths er højt udviklede sensitive mennesker som har en evne til at fornemme andre mennesker og situationer i en helt særlig grad. Psykologien bruger ordet EMPATI til at beskrive den slags mennesker, som er overeksponeret for den evne og derfor særlig sårbar. Ordet EMPATH bliver også brugt i en mere spirituel forstand, fordi det også beskriver et menneske med særlig evne til at mærke energi uanset om det er fra et andet menneske, situation eller evt. i grupperinger.

Der er mange fordele ved at være EMPATH. På den lyse side så er EMPATH ofte fantastiske venner. De er fantastiske til at lytte, og de dukker altid op for deres nære, når der er behov for dem. De har tendens til at være pleasere og helt særlig omsorgsfulde. Deres hjerter flyder ofte over for dem og de er generøse af natur, og har en særlig sensitiv intelligens. Alle disse fantastiske evner er også dem der gør, at det kan være utroligt hårdt at være en EMPATH. De føler helt bogstavelig talt det andre føler, og mærker deres tanker, følelser og hvad andre går igennem. Dette kan de mærke også på afstand, så selv om de putter sig derhjemme, ændre det ikke på, at energien stadig kan fornemmes. EMPATH for hurtig skyldfølelse og skammer sig også over, at ikke være til bedre hjælp. Og de får også ofte snoet sig ind i andres problemer, som en anden problemknuser.

Gør vi brug af indre visdom

Vi uddanner os for at kunne flere kompetencer og for at være opdateret inden for alt det jobbet og vi selv forventer af os. Somme tider er vi nød til at putte mere viden på, for at kunne opretholde en stilling eller af sikkerhedsmæssige årsager.

Fra vi er helt små, starter vi med at uddanne os, men faktisk er INDDANNELSEN lige så vigtig. Vi tænker egentlig ikke så meget over når DET sker. Vi gør det som babyer (små), hvor vi observere, fornemmer og mærker. Et lille barn kan fornemme en stemning og kan også lære af det vi bare gør, og som sjældent er noget vi fortæller eller beskriver HVORDAN skal gøres - det sker bare.

Når vi bliver omkring 6-7 år, så starter den reelle uddannelse - skolen. NU skal vi have fyldt alt muligt læring på, og noget af det er naturligvis en vigtig del af vores grundviden. Det er nu vi træner hjernen, ligesom man træner en muskel. Men det har faktisk meget lidt med inddannelse at gøre - faktisk det stik modsatte.

Uddannelse er som sagt noget udefra som puttes uden på de lag vi har i forvejen, til at styrke, forbedre og gøre os “større”. Når vi inddanner os, så kan det ikke på samme måde ses eller måles. Det er alt det inden i os, som vi allerede har i alle vores celler, på alle vores interne hylder, hvor kun en brøkdel er aktiveret. Ved at danne indad, så tager vi udgangspunkt i det latente som vi er født med og har med os fra epigenetikken, og som blot skal kobles og iværksættes til de uddannede kompetencer.


Et helt nyt multitool

Vores værktøjskasse går i sin enkelthed ud på at bruge os til enten at undervise voksne i at kunne bruge den her værktøjskasse - at vi kommer ud på skoler og underviser og laver temadage mv for børn & unge ud fra de her metoder eller at vi sættes på bestemte opgaver som kunne være projekter/familievejledninger/støtte-kontakt el. lign.

Værktøjskassen handler om de energier som Empath kan mærke og se, og vi afmystificere den virkelighed barnet står i, så de føler sig genkendt og forstået. Ved at spotte de her børn i institutionerne kan der iværksættes en intuitiv indsats, med de inddannet fagpersoner i organisationens i forvejen pædagogiske indsats - eller tilkøbte indsats. Den værktøjskasse der er tilgængelig har nu fået et særligt multitool som kan tages i brug, når et Empath barn spottes, og man har fagpersoner der også kan guide et barn og en familie i en tilpasset ramme.

Vi vil kunne trækkes ind i forskellige sammenhænge, når der er opgaver der har brug for at spottes eller en ny indgangsvinkel til helheden. Vi kan også lave opfølgende dagskurser, der vedligeholder indsatsen og på den måde bliver en levende organisme der følger udviklinger og viden inden for området?

Vi arbejder som eksterne konsulenter i flere kommuner og kan se, at en større helhedsindsats ville kunne spotte, vejlede og undervise flere børn eller voksne med de her trivsels udfordringer. Med mulighed for et internt team i en børne/unge indsats, ville mange flere kunne drage nytte af disse metoder og værktøjer.

Paradigmeskiftets indsats

Verden er i forandring, hvilket kræver nye løsninger og muligheder. Vi er blot én af mange muligheder. Vi går på intet tidspunkt på kompromis med vores viden og helhed. Man KAN der for ikke købe kun dele af vores indsats til blå. skoler eller kommuner - for så er indsatsen allerede spoleret. Vi VED at kroppen, sindet og sjælens helhed er afhængig af alle tre dele, og derfor skal det arbejde i ale tre lag.

En EMPATH har brug for at kende forskel på egen og andres energi, da det vil give dem ro til at være menneske i alle sammenhænge. MEN DE KAN GØRE MEGET SELV - HVIS DE LÆRE HVORDAN -  DET KAN VI LÆRE DEM - OG JER!

KOM I GANG MED INTUITIV INDSATS

FAMILIECENTER

Kommuner kan købe vores ydelse til at støtte familierne i en støttekontaktordning eller som familievejledning. I køber dermed hele vores paletten af vejledning på både krop, sin og sjælsplan, til at guide familien eller barnet. I kan som kommune arbejde med flere former for indsats, og vi forventer også at blive inddraget i planer, samtaler med skoler osv. for at skabe den bedst mulige vejlening til gavn for både barn, familie og den kommunale indsats.
Ønsker man at købe vores kompetencer privat er dette også muligt. Se under privat familievejledning.

FAGLIG VIDENSDELING

Den faglige sparring kan være hjælp med ekstra værktøjer i de pædagogiske tiltag. Vi byder ind med en helhedsforståelse af krop, sind og sjæl samt værktøjer og metoder til at koble det på jeres faglige kompetencer ved at undervise undervisere i kroppens interne læringsmiljøer og sensitive indre programmer.
- Intern undervisning til ansatte
- Workshops
- Temadag
- Fagdag

Udvikling af det faglige aspekt med denne viden om intuition, EMPATH og kobling af det pædagogiske grundlag, med 

SKOLE PROGRAM

Vi kan flette et program sammen der kan "noget andet", når det handler om trivsel. Vi arbejder en del med mentorarbejde i grupper for alle aldersgrupper og med forskellige fortegn. Vi  kan putte en paraply over en temadag, som et indspark med et aftalt omdrejningspunkt eller mål for øje. Vi arbejder energetisk, og kan byde ind med lidt andre vinkler til trivsel, metoder, værktøjer - både til voksne og børn, og der er læring og forståelse til den enkelte. Programmet består af arbejde med krop, sind og sjæl - sammen aftaler vi hvorledes i ønsker vi skal sammensætte programmet. Eller se vores fastlagte muligheder her.