INTUITIV INDSATS

Intern læring og vidensdeling omkring vores metoder og værktøjer

Intern indspark af metoder og værktøjer i en pædagogisk, intuitiv og sundhedsmæssig rådgivning, der perspektivere de normer vi kender i dag.


Vi har i mange år arbejdet med en mere intuitiv og energetisk vejledning, som giver nogle anderledes resultater og udfald. Vores håndtering af vejledninger og kommunikation er baseret på de faglige aspekter såvel som de menneskelige. Vi har en særlig evne til at sammensætte og den viden vil vi gerne hele og undervise andre vejledere og fagpersoner i. Hvordan kan i i jeres hverdag spotte mønstre og blokeringer, på en måde så brugere, klienten eller familien får gang af det i spotter. 


Går vi i de samme fodspor?

Hvis vi blot går i hinandens fodspor, kigger vi så overhovet op? Vil vi mon opdage, hvis der er en vej der er nemmere, kortere, flottere? Det er oftest nemmere ikke at tage stilling, men blot gå der, hvor vi ved at her er en sti - en retning..ikk? Hold fast i den tanke, når nu vi vil præsentere en alternativ rute.

Der findes i dag flere pædagogiske værktøjer i den værktøjskasse som kommuner, skoler, institutioner mv. arbejder med, når vi taler om de børn og famileir, som ikke lige passer i kassen. Vi vil gerne byde ind med en intuitiv indsats der ikke er baseret på moduler og faste rammer, da mange af de her sager har meget forskellige indgange og dermed også udgange.

Vi underviser i at opfange signaler fra de børn der ”bonner ud” og dem man kalder vi fra nu af, Empaths. Den Intuitive Indsats går ud på at give den pædagogiske værktøjskasse endnu et redskab til de børn som falder uden for det der kaldes normen eller det som plejer at virke. Dette her multitool skal være med til, i kommunalt eller insitutionelt regi at genkende en Empath, kende deres adfærd og følelser og derudfra ville kunne igangsætte en indsats, der tager udfordringen alvorligt, og som guider både barn og familie i at forstå og vejlede en Empath. Familien er meget påvirket af at have et barn der ikke trives, og bliver ofte revet igennem hele møllen af initiativer, men det virker bare ikke, for barnet passer ikke i kassen, og har hverken diagnoser, er doven, kommer fra er hjem med svigt mv. Derfor er man i gang med at stigmatisere en hel familie, og dermed er hjælpen blevet til en kæmpe belastning i stedet en tilsigtet hjælp. Og det var ikke meningen!


Hvad er en EMPATH?

Udspringer af ordet empati: Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted. I empatien føler man sig ind i den anden, i sympatien føler man med den anden.

De får meget ofte af vide at de er FOR SENSITIV eller FOR FØLELSLADET? De bliver hurtigt drænet for energi, når de er sammen med bestemte mennesker eller sammen med mange mennesker. De ved altid når folk ikke er helt ærlige, eller skjuler noget for dem. De føler sig meget hurtig lidt angste i store forsamlinger, De kan fornemme deres venners/families følelser som, glæde, sig men også smerter og ubehag.

Empaths er højt udviklede sensitive mennesker som har en evne til at fornemme andre mennesker og situationer i en helt særlig grad. Psykologien bruger ordet EMPATI til at beskrive den slags mennesker, som er overeksponeret for den evne og derfor særlig sårbar. Ordet EMPATH bliver også brugt i en mere spirituel forstand, fordi det også beskriver et menneske med særlig evne til at mærke energi uanset om det er fra et andet menneske, situation eller evt. i grupperinger.

Der er mange fordele ved at være EMPATH. På den lyse side så er EMPATH ofte fantastiske venner. De er fantastiske til at lytte, og de dukker altid op for deres nære, når der er behov for dem. De har tendens til at være pleasere og helt særlig omsorgsfulde. Deres hjerter flyder ofte over for dem og de er generøse af natur, og har en særlig sensitiv intelligens. Alle disse fantastiske evner er også dem der gør, at det kan være utroligt hårdt at være en EMPATH. De føler helt bogstavelig talt det andre føler, og mærker deres tanker, følelser og hvad andre går igennem. Dette kan de mærke også på afstand, så selv om de putter sig derhjemme, ændre det ikke på, at energien stadig kan fornemmes. EMPATH for hurtig skyldfølelse og skammer sig også over, at ikke være til bedre hjælp. Og de får også ofte snoet sig ind i andres problemer, som en anden problemknuser.

Gør vi brug af indre visdom

Vi uddanner os for at kunne flere kompetencer og for at være opdateret inden for alt det jobbet og vi selv forventer af os. Somme tider er vi nød til at putte mere viden på, for at kunne opretholde en stilling eller af sikkerhedsmæssige årsager.

Siden vi er helt små, starter vi med at uddanne os, men faktisk er INDDANNELSEN lige så vigtig. Vi tænker egentlig ikke så meget over når DET sker. Vi gør det som babyer, hvor vi observere, fornemmer og mærker. Et lille ban kan fornemme en stemning og kan også lære af det vi bare gør, og som sjældent er noget vi fortæller eller beskriver HVORDAN skal gøres - det sker bare.

Når vi bliver omkring 6-7 år, så starter den reelle uddannelse - skolen. NU skal vi have fyldt alt muligt læring på, og noget af det er naturligvis en vigtig del af vores grundviden. Det er nu vi træner hjernen, ligesom man træner en muskel. Men det har faktisk meget lidt med inddannelse at gøre - faktisk det sin modsatte.

Uddannelse er som sagt noget udefra som puttes uden på de lag vi har i forvejen, til at styrke, forbedre og gøre os “større”. Når vi inddanner os, så kan det ikke på samme måde ses eller måles. Det er alt det inden i os, som vi allerede har i alle vores celler, på alle vores interne hylder, hvor kun en brøkdel er aktiveret. Ved at danne indad, så tager vi udgangspunkt i det latente som vi er født med og har med os fra epigenetikken, og som blot skal kobles og iværksættes til de uddannede kompetencer.


Et helt nyt multitool

Projektet går i sin enkelthed ud på at samle nogle fagpersoner der alle bliver undervist i Den Intuitive Indsats. De lærer om de energier som Empath kan mærke og se, og vi afmystificere den virkelighed barnet står i, så de føler sig genkendt og forstået. Ved at spotte de her børn i institutionerne kan der iværksættes en intuitiv indsats, med de nu inddannetfagpersoner i kommunens i forvejen pædagogiske indsats. Den værktøjskasse der er tilgængelig har nu fået et særligt multitool som kan tages i brug, når et Empath barn spottes, og man har fagpersoner der også kan guide et barn og en familie i en tilpasset ramme.

Når vi har undervist et team i Den Intuitive Indsats, vil vi kunne trækkes ind i forskellige sammenhænge, når der er opgaver der driller. Vi vil også lave opfølgende dagskurser, der vedligeholder indsatsen og på den måde bliver en levende organisme der følger udviklinger og viden inden for området.

Vi arbejder som eksterne konsulenter i flere kommuner og kan se, at en større helhedsindsats ville kunne spotte flere børn med de her afvigende tendenser, og med et internt team i en børne/unge indsats, ville mange flere kunne drage nytte af vores indsigter. Lige nu arbejder vi på enkeltsager, som rykker hurtigt og effektivt. Kunne indsatsen læres til et større team, kunne der spares på både menneskelige og økonomiske ressourcer. Alt sammen til gavn for barnet, som er det hele indsatsen handler om?

Paradigmeskiftets indsats

Sammen med ledelsen sammensættes teamet med profiler der ønsker den her inddannelse, og som ser sig selv i den intuitive indsats. Profilerne kan være fra forskellige afdelinger, men skal kunne samarbejde tværfagligt med Empaths børnene. Dertil kommer der et arbejde i at gøre alle institutioner opmærksomme på indsatsen, og at den kan iværksættes når barnet spottes.

En EMPATH har brug for at blive beskyttet særligt, og ikke mindst lære at kende forskel på egen og andres energi, da det vil give dem lidt ro til bare at være menneske. MEN DE KAN GØRE MEGET SELV - HVIS DE LÆRE HVORDAN?


Hvad kan i bruge os til:


  • Workshops i intuitiv behandling og vejledning.
  • Projekter med fokus på energetisk helhed.
  • Sparring vedr. trivsel/potentiale til faglærte.
  • Undervisning til ansatte omkring sensitive børn/unge
  • Vidensdeling omkring at "spotte" og fornemme bagvedliggende bindinger.
  • Læring omkring krop, sind og sjæls kobling.
  • Personlige inddannelses rejse.
  • Mindske stress/depression i dagligdagen hos ansatte.
  • Undervisning, temadage og fagdage internt og eksternt.

Grundpris er 1250,- kr. i timen

Vi kan udarbejde et tilbud på en konkret opgave - se længere nede for et 10 timers forløb på mentorordning


Trivsel på jobbet er vigtigt for alle forudsætninger for en god arbejdsplads. Der er mange ting der spiller ind, for om en virksomhed og en ansat yder deres for det gode samarbejde. Med en Mentorordning får i intuitiv vejledning med Bealight. Men vi ved også at det type arbejde der har med mennesker at gøre kan slide unødigt på de ansatte. Der er derfor ofte sygdom og fravær. Ved at mindske fravær og satse på helhedsforståelse, vil det skabe positive ringe og oplevelsen af hverdagslivet vil føles mere glidende. Mentorordningen kan være sparring omkring personlige job og livsemner, eller også behandlinger der understøtter en sund trivsel.


Den faglige sparring kan være hjælp med ekstra værktøjer i de pædagogiske tiltag. Vi byder ind med en helhedsforståelse af krop, sind og sjæl samt værktøjer og metoder til at koble det på jeres faglige kompetencer. Vi vil arbejde med grupper og vejlede ud fra gruppens energi og kobling. Det kan være en gruppe af ansatte eller en ledelse, hvor opgaven er at spotte sammenhængskraften, værdierne og udvikle det faglige aspekt med det personlige input. Det handler om at have tillid til beslutninger, sig selv og at være på samme frekvens.Vi kan flette en undervisning sammen der kan "noget andet". Vi arbejder en del med mentorarbejde i grupper for alle aldersgrupper og med forskellige fortegn. Vi  kan putte en paraply over en temadag, en fagdag, som et indspark med et aftalt omdrejningspunkt eller mål for øje. Derudover underviser vi undervisere i kroppens interne læringsmiljøer og sensitive indre programmer. Vi arbejder energetisk, og kan byde ind med lidt andre vinkler til trivsel, metoder, værktøjer - både til voksne og børn. Vi kan komme til jer, eller i kan komme til os. Ønsker i at kunne koble jeres faglige, tillærte talenter med de medfødte viden?

Priser er incl. moms og vi kommer gerne til jeres virksomhed men vi kan også stå for at lave undervisning, have samtaler i være hus. Det er alt sammen noget vi finder ud i planlægningen af jeres indsats. Vi kører i en radius af 40 km. - hvis vi skal længere tager vi en snak om evt. pris eller kørepenge.