MASTERCLASS

INDDANNELSE TIL SPIRITUEL OPVÅGEN OG INDSIGT

 For at MasterClass kan være så unik og individuel som mulig, er det vigtigt at der max er 8 personer på hvert modul. Dette for at alle kan få den unikke tid til egen udvikling. Vi arbejder med tilpasset temaer, hvor vi hele tiden tilpasser flowet og retningen, så alle bliver hjulpet bedst muligt, med deres unikke mission.

BLIV MASTER PÅ DIT FELT

Når du deltager i denne MasterClass er det vigtigt for os at sige, at du på ingen måde, behøver at vide alt muligt i forvejen - men du bør have en nysgerrighed i at arbejde med feltet. Det er ikke sikkert at du endnu kender dine evner, men du har sikkert følt dig tiltrukket af det spirituelle felt i nærmest hele dit liv.

For os er det spirituelle felt ikke helligt og der er derfor ingen rigtige eller forkerte måder at udtrykke sin spiritualitet og intuition på. Det vigtigste er hvordan DU kan koble det hele- og vores opgave er at klæde dig på, give dig viden, udfordre dine styrker og svagheder så du til sidst har styr på din egen kerne og dermed balance. 

Da vi arbejder intuitivt er det vigtigt for forløbet, at vi kan tilpasse modulerne til de deltagere der er tilmeldt. Derfor er det også kun 4 ud af de 10 moduler der er fastlagt. Resten vil blive opslået, når forløbet er i gang, og vi kan se, hvor holddeltagerne drejer henad. At vi tager fat i de forskellige indgange, når læringen eller indsigterne opstår. Det kræver at vi stoler på processen, og har tillid til at vi bliver guidet i den her læringsfase. Vi forventer at kende til det 100% indhold af hvert modul ca 14. dage før. Vi vil opslå på Facebook, hvis der er ledige pladser på de enkelte moduler - når vi altså fastsætter datoen for emnet.


KØB ENKELTMODULER

Hele MasterClass består af 10 moduler, men det er muligt at tilkøbe en plads på enkeltmoduler, såfremt holdet ikke er fuldt belagt. Det er kun ved at deltage i alle 10 moduler, at du får selve MasterClass diplomet, og afslutningen med evaluering og en udtalelse fra Bealight Academy, samt mellemliggende evaluerings sessioner.

Du skal ved begyndelse beslutte, om du ønsker at deltage i alle 10 moduler, eller om du tager det 1 mdr. af gangen. Der er forskel i prisen og du er ikke sikret en plads ved at købe Masteren pr. modul. Er der moduler du mangler, kan du vente til året efter, for at modtage de manglende moduler til en fuld Master. Du kan KUN gennemføre masteren ved at gennemføre alle 10 moduler - modul 10 kan ikke vælges som enkeltmodul.

UDBYTTE

MasterClass Grundforløb giver dig det du skal bruge for at være coachende intuitiv vejleder inden for det felt, som er din kerne, dine kompetencer og din styrke. Det er ikke meningen vi skal kunne det samme, men vi skal snuse til forskellige grene af det spirituelle, så du kan mærke hvor din force er placeret. Og det kan man kun, hvis man har mødt lidt af det hele, og dermed lagret den viden der hører til.  

Du kan gøre brug af din intuitive og bevidste evner til at koble på din personlighed og det arbejde du allerede udføre. Arbejder du med mennesker, er håndtering af intuitiv vejledning et fænomenalt værktøj, til at guide personer i deres sjæls energi, uden at de nødvendigvis behøver at vide, at de hjælpes. Det er DIT unikke værktøj til at se helheden - den holistiske tilgang, og det skal altid bruges til det højeste gode og med den rigtige etik og moral.

Når du er gennem hele MasterClass har du al den viden om egne evner du behøver for at gøre dem brugbare i hverdagens almindelige situationer både i livet og karrieren. Du har fået tydeliggjort dine kompetencer og måske også opdaget nogle områder som kan blive endnu skarpere. 

Vi forventer at du efter alle ti MasterClass moduler er i stand til, at kunne mærke forskel på intuitive input til dig selv eller til andre. At du kan stille ind og lukke af for andres og verdens unødige støj. At du har styr på, hvilke evner nu kan mestre til dit eget højeste bedste - og ikke mindst andres. At du kan spotte andres potentiale, og give dem de input de skal bruge, uden at du slider på eget sind, krop og sjæl. At du kan bevare din indre ro og kerne i en stressede hverdag, der udfordre vores ego og dermed også vores sjæl.

Du kan også vælge at deltage i enkelt moduler, blot for at øve eller skærpe din intention på dette område, eller hvis du ønsker at starte så småt. Dette er kun muligt, hvis holdet ikke er fyldt op. Ikke alle moduler er fastlagte, og vil først blive taget intuitivt stilling til i processen.PRISER

Masterclass i 10 mdr.
Pris for alle 10 mdr. incl. 5 personlige sessioner

kr. 18.000,-  

(kan betales i rater af kr. 1800,-)

Ved at tilmelde hele Masteren er der en besparelse på kr. 7.000,-Enkeltmoduler
Deltag i enkeltmoduler og brug dem som kursus/workshop i det enkelte tema. Det er ikke muligt at vælge modul 10, som enkeltmodul. Der hører ikke personlige sessioner med, når du vælger denne øsning.

Pr. modul kr. 2500.-INVESTERING I DIG SELV & DIN SJÆLS MISSION

Kender du til Bruttolønsordningen, – den kan måske lette din investering i dig selv?

LÆS OM ORDNINGEN PÅ SKATS HJEMMESIDE


Til dig der er på dagpenge og ønsker at få forløbet godkendt, så er dette absolut en mulighed, men husk at få den godkendt. Der er kun plads til 12 deltagere pr. hold, da vi vil arbejde dybt med din personlige livsudvikling, og ønsker at sikre dit fulde udbytte af processen. Der vil være mulighed for at lave en månedlig betalingsordning


HVEM ER VI?


Birgitte Pliniussen:

Birgitte har over 20 års erfaring med intuition mellem mennesker og i større forsamlinger på én gang og med børn. Denne evne gør at hun bliver i stand til at gribe en stemning og føre den i den bedst fordelagtige retning, samt at kunne sparre i kreative konceptudviklinger med firmaers branding og udvikling.

Ejer firmaet Navigazion, og er uddannet grafisk designer og clairvoyant (klarsyn, hørelse, følelse, kanalisering og afdødekontakt) - og arbejder med potentiale både til virksomheder, personlig udvikling og en del med familier og børn. Har altid selv været spirituel, og opdagede det i en ret sen alder, hvad det i virkeligheden var der rumsterede. Der manglede mod til at stå ved den evne og derfor er evnen ikke blevet brugt optimal - før nu.

Mette Louise Ravn:
Mette har mange års erfaring i byggebranchen og i den forbindelse arbejdet i et miljø med meget maskulin energi. I de senere åringer har Mette taget uddannelser inden for det alternative område, og kan mestre kroppens signaler i en kobling med det spirituelle felt og mestrer healing i mange sammenhænge.

Ejer firmaet MyBalance, hvor hun er uddannet behandler inden for zoneterapi, healing, massage mv. Men arbejder overordnet med energi, hvor healing er omdrejningspunktet og de forskellige kompetencer er værktøjer. Laver desuden egne sæber og andre velvære produkter i lagt healing og ren energi. Mette har også ret sent i livet forstået, hvorfor at hun skulle den her vej - den spirituelle retning efter mange års test.

VI FREMHÆVER

To hele dages undervisning og øvelser i hvert modul - dagene varer fra kl. 10.00 - 16.00


Fem individuelle og personlige sessioner hvis du tilmelder dig MasterClass


Fælles forum, hvor alle deltagere kan sparre med hinanden også deltgere fra enkeltmoduler.


Undervisning, teori og øvelser i forskellige spirituelle adgange og teorier


Frokost/kaffe/te/sødt ved hvert modul


Afsluttende ceremoni og MasterClassbevis, hvis du deltager i alle 10 moduler


Max 8 personer på holdet pr. modul

DATOER FOR MODULER

Weekender kl. 10.00 - 16.00


12. - 13. September // Modul 1

14. - 15. november // Modul 2

28. - 29. November

19. - 20. December

16. - 17. Januar

27. - 28. Februar

13. - 14. Marts

10. - 11. April

8. - 9. Maj // Modul 9

5. - 6. Juni // Modul 10


MODULER

FASTLAGTE MODULER

MODUL // 1

 • Grundforståelse for energiarbejde og universets sammenhæng. 
 • Arbejde med ego/sjæl 
 • Informationer vi allerede har installeret. 
 • Etik 
 • Mod til at gå din sjæls mission
 • Viden og læring om chakra og farvers betydning

MODUL // 2

 • Tillærte og medfødte talenter
 • Personlighedens forståelse og implementering
 • Kanalisering som redskab
 • Sjæletyper og genkendelse
 • Indblik i egne evner

MODUL // 9

 • Kobling af liv og karriere
 • Jeg vil gerne starte op med at give ud til andre
 • Cvr og iværksætteri
 • Markedsføring
 • Systemer og design
 • Web & sociale medier

MODUL // 10

 • Arbejde med øveklienter med feedback
 • Guidelines til at guide andre
 • Afrunding
 • Diplom og afslutningsceremoni

ENKELTMODULER

MODUL // KROP

 • Forståelse for fysikken og bevægelse
 • Healing og selvhealing
 • Celler og sygdom
 • rense kroppens energi og celler
 • Kost og vaneændringer
 • Intern og eksterne påvirkning
 • Jordforbindelse

MODUL // SJÆL

 • Indblik i karma
 • Tidligere liv og arbejde med tidslinjer
 • Sjælsmissionen
 • Kontrakter og livsmission
 • Sjælens kobling på krop og sind

MODUL // AURA

 • Viden om aura og aura læsning
 • Aura healing
 • Visuelt udførsel af aura
 • Kobling af chakra og aura
 • Farvers betydning

 

MODUL // SIND

 • Mental optankning
 • EGOét et lag dybere
 • Traumer og epigenetik
 • Naturen som redskab
 • Rense metoder

MODUL // AKASHA ARKIV

 • Viden om Akasha
 • Ændre kodninger og historien
 • Besøg i dit personlige arkiv
 • Guidening til adgang
 • Tidligere liv og karma

MODUL // ENERGI

 • Viden om sten og krystaller
 • Energiarbejde med kort
 • Brug af pendul
 • Indblik i håndlæsning
 • Viden om klarsyn, klarviden, klarhørelse
 • Kanalisering

 

Adressen er: Fredskoven · Kristianlundsvej 1 · 5400 Tilmeld dig moduler eller hele MasterClass her

Det er vigtigt for alle Bealight hold, at der er plads til den individuelle og unikke udvikling, og derfor vil holdene også være afgrænset i forhold til dette.